นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ประธานสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร

สนใจรับข่าวสาร
กรอกอีเมล์ เพื่อสมัคร
   
   
<< สิงหาคม >>
อา พฤ
            1
2345678
910111213

1415
16171819202122
23242526272829
3031         

- - - ยังไม่มีปฏิทินใหม่ - - -

สถิติผู้ชม
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ : 0
ผู้ชมวันนี้ : 4
ผู้ชมรวมเดือนนี้ : 923
ผู้ชมรวมปีนี้ : 22727
ผู้ชมรวมทั้งหมด : 171413

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครและต่างประเทศนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายธงชัย วรไพจิตร
รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนที่ ๑

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนที่ ๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต จินดาวัฒน์
รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนที่ ๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ วิทยวิโรจน์
รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนที่ ๔

นายปัญญา จันทร์เหมือนเผือก
รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนที่ ๕

นางนฤมล เลี้ยงรักษา
รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนที่ ๖

นายสุเทพ ม่วงศิริ
กรรมการและเหรัญญิก

นายธรรมนูญ นราฐากูร
กรรมการและนายทะเบียน

นางสุรินทร กปิตถา ณ อยุธยา
กรรมการและปฏิคม

นางฤดีวรรณ ตันเจริญทรัพย์
กรรมการและปฏิคม

นางชนัฏษ์มาส จตุชัตชัย
กรรมการและปฏิคม

นายสมชาย ธนกุสุมาลย์
กรรมการและจัดหาทุน

นายวิบูลย์ ทูลธรรม
กรรมการและนิติกร

นางบัณลักข ถิรมงคล
กรรมการและนิติกร

นายสมโภชน์ ฉายะเกษตริน
กรรมการและแผนงานวิชาการและกิจกรรม

นางศศิชา นิยมสันติ
กรรมการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายโกศล หกสุวรรณ
กรรมการและสวัสดิการ

นางผุสดี วงศ์คำแหง
กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

นางรูบีนา (กรัยวิเชียร) สุวรรณพงษ์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายอาภรณ์ กุลวัฒโท
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางดวงตา ฤกษ์ม่วง
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายประเสริฐ สุวรรณวัฒน์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายการุณ โหสกุล
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมณ์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางนนท์นภัส ธนโชคนัจนันทน์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายกฤษฏา จุลชาต
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางนงโภช วงศ์ตระกูล
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นาวาตรีหญิงสพรั้งพร จุลละสุขุม
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายสถาปัตย์ ปรีดา
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายมิตร เจริญวัลย์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางสาวขจีรัศน์ ฟักฉิม
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายวิสุทธิ์ กิติรวิโชติ
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

พระครูสถิต บุญวัฒน์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางประทุม ฉิมน้อย
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายธวัช มนูธรรมธร
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางวรนุช ศิริพัฒนานันท์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางสาวอรพรรณ สินประสงค์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายรังสรรค์ กียปัจจ์
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายทองใบ แจ่มจำรัส
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นาวาโทสุชาติ แพชรแท้
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายสุรศิลป์ พลธุมาร
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ ตันละมัยงาม
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางวัลลภา วิศวสุขมงคล
กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร