สภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ :

ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ:

ติดต่อ :

กิจกรรมสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ


ลูกเสือวัฒนธรรม ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค. 61 13:21
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล 24 ก.ค. 61 13:17
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2561 01 ก.ค. 61 08:46
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 18 มิ.ย. 61 09:49
การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย "กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม" 05 มิ.ย. 61 15:05
มอบกระเช้าและของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันสงกรานต์ 14 เม.ย. 61 08:35
ประเพณีสงกรานต์โบราณ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 12 เม.ย. 61 10:20
านประเพณีสงกรานต์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 12 เม.ย. 61 10:13
งานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าสยามสนุก” ณ สยามสแควร์ 13 เม.ย. 61 09:59
การเข้าร่วมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 06 เม.ย. 61 10:50