สภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง :
นางฤดีวรรณ ตันเจริญทรัพย์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง:
3/21 ส. เกียรติชัย 1 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซ.9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ติดต่อ :
มือถือ. 086 - 8875581
บ้าน 0 2276 6280
โทรสาร 0 2277 9122