สภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว :
นายธรรมนูญ นราฐากูร
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว:
เลขที่ 115/28 โชคชัย 4/14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ติดต่อ :
โทรสาร. 02-539 7776
มือถือ 081 - 928 8695
โทรสาร. 0 2570 5136