สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง :
นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง:
30 หมู่ 2 แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบัง กทม. 10520
ติดต่อ :
โทร. 0 2326 9221
0 2728 3322
โทรสาร. 0 2739 1444
มือถือ 081 ? 9264868