สภาวัฒนธรรมเขตราษฎร์บูรณะ
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตราษฎร์บูรณะ :
นางประทุม ฉิมน้อย
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตราษฎร์บูรณะ:
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ 57 ม.8ถนนประชาอุทิศ ซ.7 เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ติดต่อ :
โทร. 0 2427 5558
มือถือ 081 ? 8080882
โทรสาร. 0 2428 5860