สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด :
นางนฤมล (เลิศบุญ) เลี้ยงรักษา
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด:
โรงเรียนไทยอาชีวศึกษา เลขที่40 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
ติดต่อ :
โทร. 081 ? 7633291
มือถือ 084 ? 6418539
โทรสาร. 0 2433 2652, 0 2435 6391