สภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ :
นาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ:
ภัตตาคารวิเศษไก่ย่าง เลขที่ 309 ถนนประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ติดต่อ :
โทร. 0 2585 0233
มือถือ 081-632 9253