สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน :
นายชวน ธรรมสุริยะ
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน:
1128 ถนน เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600
ติดต่อ :
โทร. 0 2437 9856 ? 7
มือถือ 081 ? 1741746
โทรสาร. 0 24377168