สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ :
นายกฤษฎา จุลชาต
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่:
378 ซ. อิสรภาพ 42 ถนน อิสรภาพแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ติดต่อ :
โทรสาร 0 2472 1010
ที่ทำงาน 0 2891 1610 - 9
มือถือ 081 ? 8698561