สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี :
นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี:
49-51 ถนนตากสิน 29 แขวงสำเหร่ เขต ธนบุรี กทม. 10600
ติดต่อ :
โทร. 0 2476 4440
0 2460 0123
มือถือ 081 - 8995551
โทรสาร. 0 2476 2404