สภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน :
นายชัยทัศน์ กองศิลป์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน:
เลขที่ 6 ม.9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ติดต่อ :
โทร. 0 2585 1805
มือถือ 081 ? 8171432
โทรสาร 0 2448 6667