ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตดอนเมือง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตดอนเมือง : ประเพณีมหาสงกรานต์ สำนักงานเขตดอนเมือง
ประเพณีมหาสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยจัดเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานเขตดอนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เคารพผู้อาวุโส เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในชุมชน

ในแต่ละปีจะจัดกิจกรรมประมาณ 4 วัน วันที่จัดกิจกรรมจะกำหนดเฉพาะแต่ละปี กิจกรรมประกอบด้วยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การออกร้านขายอาหารที่มีชื่อเสียงภายในเขตดอนเมือง เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูก นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดการเต้นหางเครื่อง และกิจกรรมที่สำคัญที่สุดภายในงานคือการรำวงย้อนยุค ซึ่งรายได้จากการรำวงย้อนยุคมาจากการจำหน่ายพวงมาลัย เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกซ้อมรำวงและเพื่อการกุศลโดยทั่วไป

ที่อยู่ : สำนักงานเขตดอนเมือง 999 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2565 9424-33 โทรสาร 0 2565 9415

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, 95, 504, 510

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร