ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตจอมทอง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตจอมทอง : ประเพณีเล่าขานตำนานวัดหนัง วัดหนังราชวรวิหาร
วัดหนังราชวรวิหารตั้งอยู่ริมคลองด่าน เป็นวัดหลวงมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการฉลองวัดหนังฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2380 การเริ่มก่อตั้งวัดนั้นไม่ปรากฏว่าเมื่อใด ประเพณีประจำที่วัดหนังฯ ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นคือโครงการ “เล่าขานตำนานวัดหนัง” เพื่อแสดงประวัติความเป็นมาของวัดหนังฯ ประเพณีและวิถีชีวิตซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าชม งานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4-7 มีนาคม พ.ศ. 2553 ภายในงานมีการแสดงมหรสพไทยโบราณหลากหลายประเภทมีการจัดร้านแบบย้อนยุค การก่อพระเจดีย์ทราย สาธิตวิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ฯลฯ ผู้ที่เข้าชมงานสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของวัดหนังฯ ซึ่งจัดแสดงสิ่งของที่ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธรูป ตู้พระไตรปิฎก สมุดข่อย และเครื่องใช้ของพระสงฆ์ เช่น ตาลปัตร บาตรพระเก่าแก่ ทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น เรือ ไม้พาย เงินเหรียญโบราณ อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ เครื่องใช้ในครัว เรือนต่างๆ ให้ชม

ที่อยู่ : วัดหนังราชวรวิหาร 200 ซอยวุฒากาศ 42 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 43, 111, 120

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร