ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตห้วยขวาง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตห้วยขวาง : ประเพณีสงกรานต์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2538 เป็นวัดที่ได้รับพระราชทาสวิสุงคามสีมา และได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษใน พ.ศ. 2542 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางในวันที่ 13 เมษายน กิจกรรมในวันสงกรานต์ได้แก่ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสรงน้ำพระ การจัดขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์จำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของสำจักงานเขตห้วยขวางที่วัดฯ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะในวันสงกรานต์ การแสดงโปงลาง การประกวดรำวงผู้สูงอายุ การประกวดการแต่งกายผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีและการเล่นน้ำสงกรานต์


ที่อยู่ : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 999 ซอยพระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2318 5925-7 โทรสาร 0 2319 1123 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.rama9temple.org สำนักงานเขตห้วยขวาง 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2277 9100-3, 0 2277 4431-2, 0 2277 1981 โทรสาร 0 2277 4430 (นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง โทร. 08 1838 8700)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.168

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร