ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตหลักสี่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตหลักสี่ : งานประเพณีปิดทองไหว้พระ งานประเพณีแห่พระ วันลอยกระทง และงานประเพณีสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 
วัดหลักสี่ (เดิมชื่อวัดคลองหลักสี่หรือวัดหลวงพ่อเริ่ม) สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2421 ประเพณีประจำปีเฉพาะของทางวัด ได้แก่ “งานประเพณีปิดทองไหว้พระ” จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี  นอกจากนี้มีประเพณีลอยกระทงซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานเขตหลักสี่ ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ชาวหลักสี่สืบสายวิถีไทยทางสายน้ำ” กิจกรรมประกอบด้วยการเดินทางโดยเรือในริ้วขบวนแก่พระทางน้ำจากท่าน้ำวัดเทวสุนทรถึงท่าน้ำวัดหลักสี่ ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศย้อนยุคมีการลอยกระทงร่วมกัน ณ ท่าน้ำวัดหลักสี่  สำหรับประเพณีที่โดดเด่นของเขตหลักสี่อีกงานหนึ่งคือ “งานประเพณีสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง” เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ มีการละเล่นแม่งูซึ่งเป็นการละเล่นโบราณขอวงไทย นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วัดหลักสี่เปิดเวลา 05.00-21.30 น.

ที่อยู่ : วัดหลักสี่ 100 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 316/44 การเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2574 2855


รถโดยสารประจำทาง : วัดหลักสี่ รถโดยสารประจำทาง สาย 29, 59, ปอ. 29, ปอ.59, ปอ.510, ปอ.554, ปอ.555, การเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง รถโดยสารประจำทาง สาย 29, 59, 95, 356, ปอ.504, ปอ.510

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร