ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตหนองจอก

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตหนองจอก : ประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ วัดใหม่เจริญราษฎร์ 
วัดใหม่เจริญราษฎร์ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก คนไทยเชื่อสายมอญซึ่งย้ายถิ่นฐานจาก ตำบลบ้านป้อม อำเภอบ้านแพร้ว จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นใน พ.ศ.2532 ในเทศกาลสงกรานต์ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์มอญขึ้นที่วัดใหม่เจริญราษฎร์นี้ งานประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี กิจกรรมวันที่ 13-14 เมษายน ประกอบดด้วยการทำบุญบังสกุลให้แก่บรรพบุรุษ ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 เมษายน แห่หงส์ธงตะขาบของชาวมอญ เริ่มตั้งแต่ 13.00 น. ของวันที่ 15-17 เมษายน เป็นต้นไป แต่ละปีจะมีประชาชนเชื้อสายมอญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ที่อยู่ : วัดใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร. 0 2989 3687


รถโดยสารประจำทาง : สาย 131 ลงที่ตลาดหนองจอกแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร