ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตสัมพันธวงศ์

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตสัมพันธวงศ์ : เทศกาลตรุษจีน-เทศกาลกินเจ ถนนเยาวราช
เทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 ของปีตามจันทรคติ และสิ้นสุดในวันที่ 15 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาคมชาวเยาวราช และภาคเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชขึ้นทุกปี ณ บริเวณถนนเยาวราช เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยประการหนึ่ง  การเปิดงานตรุษจีนเยาวราชทุกปี จะเริ่ม ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) คนไทยเชื้อสายจีนแต่งกายด้วยชุดจีนสีแดงและชมพู ประชาชนส่วนใหญ่ เดินทางมาร่วมชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ ทั้งของกินของใช้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างก็ให้ความสนใจมาร่วมงาน ประกอบกับกิจกรรมที่จัดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจีน อาทิ การดูโหงวเฮ้ง เขียนคำอวยพรจีนศิลปะการตัดกระดาษ ร่วมถ่ายภาพย้อนยุคเป็นที่ระลึก นวดสุญญากาศเขียนคำอวยพรรูปสัตว์ การดึงขนด้วยด้าย การทำขนมตุ้บตั้บ การแสดงแต่งหน้างิ้ว การทำสาคูแดง ฯลฯ และร่วมชมการแสดงอื่น ๆ มีแฟชั่นการแต่งกายจีนโบราณ การแสดงเชิดมังกรและสิงโต เป็นต้น

เทศกาลกินเจ หรือบางแห่งเรียกว่า ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน กำหนดวันปฏิบัติตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9ตามปฏิทินจีนของทุกปี มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมานานแล้ว ปัจจุบันเทศกาลกินเจจัดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมประเพณีการถือศีลกินเจในกรุงเทพมหานคร ผู้ที่เข้าร่วมเทศกาลกินเจจะตั้งมั่นปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยการงดเว้นการกินเนื้อสัตว์ นม เนย หรือน้ำมันที่มาจากสัตว์ งดอาหารรสจัด หมายถึง อาหารรสเผ็ดมาก เค็มมาก หวานมาก งดผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม หลักเกี่ยว กุยช่าย และใบยาสูบรวมทั้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน ละเว้นการทำอันตรายต่อสัตว์ รักษาศีล 5 รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ให้คงที่ ทำบุญทำทาน และแต่งกายด้วยชุดขาว ในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ที่อยู่ : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) บริเวณจุดตัดของถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และถนนมิตรภาพไทย-จีน เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100, สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 37 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0 2234 3460 โทรสาร 0 2237 3345


รถโดยสารประจำทาง : สาย 1, 4, 7, 25, 35, 40, 49, 53, 73, 73ก, 75, 177, 529, ปอ.4, ปอ.พ.5

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร