ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตวัฒนา: ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ วัดภาษี 
วัดภาษีถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของวัดเดิมเป็นด่านเก็บภาษีค่าหัวนาจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขนสินค้ามาจากแถบมีนบุรี หนองจอก โดยทางเรือผ่านมาทางคลองแสนแสบเป็นหลักเพื่อเข้ามาขายในเมืองหลวง เมื่อเก็บค่าผ่านทางได้มากขึ้น จึงได้รวบรวมสร้างวัดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2390 ให้ชื่อว่า “วัดภาษี” วัดภาษีเป็นแหล่งรวมของกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนเขตวัฒนา โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงในแต่ละปีจะมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากราว 100,000 คนต่อปี สำหรับประเพณีลอย กระทงนั้น วัดภาษีมีกิจกรรมการจัดงาน 3 วัน โดยจัดล่วงหน้าวันลอยกระทง 2 วัน กิจกรรมภายในงาน คือ ช่วงกลางวันประกอบด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ การปิดทองไหว้พระ การไหว้พระบรมสารีริกธาตุการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์เย็น สำหรับช่วงเย็นเป็นการแสดงมหรสพ เช่น การบรรเลงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดนาฏศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตวัฒนา ประกวดการร้องเพลง และกิจกรรมอันเป็นทีสนใจของประชาชนทั่วไปคือการสอยดาว ในราคาย่อมเยา การลอยกระทงในคลองแสนแสบของวัดภาษีมีการลอยกระทงตั้งแต่เวลา17.00 น. ถึงเวลา 05.30 น. ของวันรุ่งขึ้น  นอกจากงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งวัดภาษีถือว่าเน้นการจัดงานที่สร้างความโดดเด่นที่สุดของกรุงเทพมหานครวัดหนึ่งแล้ว ทางวัดยังมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ด้วย จัดเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 13-14 เมษายนของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญพระฉันเพล การฟังเทศนาธรรม การก่อพระเจดีย์ทราย การถวายตุง 12 ราศี การสรงน้ำพระ ก่อนการสรงน้ำพระ ทางวัดมีการแห่พระพุทธรูป เริ่มแห่ออกจากวัดประมาณเวลา 12.00 น. ไปตามซอยเอกมัย ซอยทองหล่อ ซอยประเสริฐดี ซอยลุงพูน (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) แล้วย้อนกลับมาที่วัดเพื่อสรงน้ำพระประมาณเวลา 15.00 น. นอกจากนี้วัดจะจัดงานประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น หากผู้สนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของวัดภาษี สามารถติดต่อโดยตรงที่วัด และหากประสงค์เข้าร่วมทำบุญทั่วไป วัดจะเปิดเวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน ถ้ามีงานประเพณี วัดจะเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง (พระครูอนุกูลพัฒนกิจ, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2554)วัดภาษีจัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นเวลา2 วัน คือวันที่ 13-14 เมษายนของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระเพล การฟังเทศนาธรรม การก่อพระเจดีย์ทราย การถวายตุง 12 ราศี นอกจากนี้มีประเพณีแห่พระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนตลอดสองข้างถนนได้สรงน้ำ โดยเริ่มแห่ออกจากวัดประมาณเวลา 12.00 น. ไปตามซอยเอกมัย ซอยทองหล่อ ซอยประเสริฐดี ซอยลุงพูน (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) แล้วย้อนกลับมาที่วัดประชาชนส่วนหนงึ่ รออยู่ที่วัดเพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป ต่อด้วยการสรงน้ำพระสงฆ์ ประมาณเวลา15.00 น. เวลาเปิด 06.00-20.00 น. ทุกวัน ถ้ามีงานประเพณีเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง


ที่อยู่ : วัดภาษี 12 ซอยภาษี 1 ถนนเอกมัย (ถนนสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2711 4002 โทรสาร 0 2392 4190


รถโดยสารประจำทาง : สาย 23, 72, ปอ.126, ปอ.545

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร