ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตวังทองหลาง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตวังทองหลาง: ประเพณีสงกรานต์ วัดสามัคคีธรรม 
วัดสามัคคีธรรมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ทางวัดฯ จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กิจกรรมในงานประเพณีประกอบด้วยกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เป็นการระดมทุนเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่สังกัดโรงเรียนภายในเขตวังทองหลาง พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลองเพื่อเป็นสิริมงคล ในงานประเพณียังมีการสาธิตการกวนข้าวเหนียวแดง การกวนข้าวทิพย์ การบริการด้านการฝึกอาชีพ การบริการด้านสุขภาพ การบริการนวดฝ่าเท้า การจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงรำไทยการแสดงของผู้สูงอายุ การร้องเพลงลูกทุ่ง การร่วมแต่งกายสนุกแบบย้อนยุค เป็นต้น งานประเพณีวังทองหลางจัดภายในพื้นที่วัดสามัคคีธรรมและโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม แต่ละปีจะมีกำหนดการจัดงาน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์แล้วยังสามารถเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสามัคคีธรรมได้ด้วย


ที่อยู่ : วัดสามัคคีธรรม 18/20 หมู่ 12 ถนนลาดพร้าว ซอย 64 (ซอยเกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หากสนใจเข้า ร่วมงานประเพณีหรือเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสามัคคีธรรม สามารถไปที่วัดระหว่างเวลา 05.00-21.00 น. โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6991, 6992


รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 27, 44, 92, 96, 137, 145, 514

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร