ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตราษฎร์บูรณะ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตราษฎร์บูรณะ:ประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วัดราษฎร์บูรณะ 
วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดที่เก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมใช้ชื่อว่า “วัดราชบูรณ” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดราษฎร์บูรณะ” กิจกรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญประจำปีที่วัดราษฎร์บูรณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระธรรม”และ “วันพระสงฆ์” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ต่อด้วยการฟังเทศนาธรรม ส่วนช่วงค่ำจะเป็นพิธีการเวียนเทียน ในเวลา 20.00 น. เจ้าอาวาสจะเทศนาธรรมและให้โอวาท หลังจากนนั้ นำคณะเวียนเทียนรอบบริเวณอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธีการ

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ทางวัดจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในช่วงเช้า และมีการถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา รวมทั้งผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แด่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา ประเพณีกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ ของทางวัดราษฎร์บูรณะได้ดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลายาวนานกว่าร้อยปีมาแล้ว

ที่อยู่ : วัดราษฎร์บูรณะ (วัดนอก) 14 หมู่ 10 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 เปิดตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน โทร.0 2427 4877

รถโดยสารประจำทาง : สาย 17, 85, ปอ.37

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร