ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตมีนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตมีนบุรี : การแข่งขันนกกรงหัวจุก
นกกรงหัวจุก หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า นกปรอดหัวโขนเคราทอง เป็นนกที่ได้รับความนิยมเลี้ยงทางภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทยมุสลิม ชมรมนกกรงหัวจุกชุมชนแสงวิมาน ก่อตั้งใน พ.ศ. 2550 ซึ่งที่มาของการเริ่มแข่งขันนกกรงหัวจุกของชมรมฯ พัฒนามาจากการหิ้วนกกรงหัวจุกมาพบกันในประเพณีการกินน้ำชาของชาวไทยมุสลิม ซึ่งประเพณีการกินน้ำชานี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้นับถือศาสนาอิสลามเหมือน “สภากาแฟ” ที่พบเห็นทั่วไป ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องนกกัน และจึงเริ่มต้นจัดการแข่งขันภายในชมรมฯ แล้วจึงออกแข่งขันในเวทีอื่น ๆขณะนี้สมาชิกในชมรมฯ มีประมาณกว่า 20 คน การแข่งขันนกกรงหัวจุกแบ่งออกเป็น 4 รุ่นคือ รุ่นปากเปียก รุ่นนับดอก รุ่นสากล และรุ่นนกเสียงทอง ชมรมฯ ทำการฝึกซ้อมและแข่งขันนกกรง หัวจุกเป็นประจำทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี

ที่อยู่ : 27 หมู่ 2 แสนแสบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 08 1479 6247

รถโดยสารประจำทาง : รถตู้ร่วมบริการ มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร