ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตภาษีเจริญ

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตภาษีเจริญ: ประเพณีชักพระ วัดนางชี

วัดนางชี เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2306 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2509 วัดนางชีมีพระพุทธเจดีย์ศรีศาสนมหามณฑป ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสถิตเป็นหลักชัยของวัดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ในแต่ละปีทางวัดได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ทางเรือในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านเรียกงานนี้ว่า “งานประเพณีชักพระ” หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “งานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสองฝั่งคลองได้รับเสด็จกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำปี การแห่เริ่มตั้งแต่คลองด่านหน้าวัดนางชี ไปถึงคลองบางกอกน้อยที่วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน มีพิธีทำบุญและสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุที่วัดไก่เตี้ยราว 2-3 ชั่วโมงแล้วจึงเชิญเสด็จจากวัดไก่เตี้ยไปตามคลองบางกอกน้อย ออกแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เข้าคลองบางหลวง และคลองด่านกลับถึงวัดนางชีประมาณเวลา 15.00 น. เมื่อเรือพระราชพิธีเทียบท่าน้ำวัดนางชี ก็อัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานภายในพระมณฑป ประชาชนเข้ากราบนมัสการได้ถึงเวลา22.00 น. วันสุดท้ายเป็นวันสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ มีการทำวัตร สวดมนต์เย็น ก่อนอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุสู่ที่ประดิษฐานเดิม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี


ที่อยู่ : วัดนางชี 21 หมู่ 3 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เปิดตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน โทร.0 2467 4540, 0 2457 9716, 0 2457 2893

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 9, 10, 175

 2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตภาษีเจริญ: ประเพณีวันวิสาขบูชา วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่ ณ ที่ราบลุ่มบางกอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีความเก่าแก่ถึง 397 ปี เป็นศูนย์รวมงานประเพณีต่าง ๆ ของคนในชุมชนในวันวิสาขบูชาของทุกปี วัดปากน้ำจัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ต่อด้วยการสวดมนต์ ฟังเทศน์และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ช่วงเย็นเวลา 19.00 น. พระสงฆ์ทำวัตร สวดมนต์พุทธศาสนิกชนฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ แล้วจึงเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

ที่อยู่ : วัดปากน้ำ 300 ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0 2467 0811, 0 2457 9042 โทรสาร 0 2869 0482

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 9, 10, 175, ปอ.4

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร