ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตพระนคร

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตพระนคร : ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ในย่านบางลำพูจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นการจัดงานเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วาระครบรอบ 72 พรรษา ซึ่งครั้งนั้นได้พระราชทานชื่อสวนที่จัดงานว่า สวนสันติชัยปราการสำนักงานเขตพระนครจัดงานสงกรานต์ขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน วันที่ 13 เมษายน มีพิธีแห่พระบรมธาตุพุทธบางลำพูประชานาถ จากวัดบวรนิเวศวิหารมาประดิษฐานให้ประชาชนสรงน้ำ ณ สวนสันติชัยปราการ ร่วมด้วยขบวนแห่หลวงพ่อข้าวสาร และหลวงพ่อวิสุทธิกษัตริย์ มีพิธีรับขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พิธีตักบาตรเมือง และชมการประกวดนางสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์-บางลำพู วันที่ 14 เมษายน ประชาชนร่วมสรงน้ำพระสงฆ์แล้วรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 15 เมษายน มีพิธีแห่พระบรมธาตพุทธบางลำพูประชานาถกลับวัดบวรนิเวศวิหาร ในบริเวณงานมีเวทีสำหรับการแสดงมหรสพที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ชม


ที่อยู่ : สวนสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระอาทิตย์ต่อกับถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200, สำนักงานเขตพระนคร 78 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2628 9068 โทรสาร 0 2281 5579 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: pndo@bma.go.th หรือติดต่อนางอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู โทร. 0 2281 7578

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 6, 9, 15, 19, 30, 32, 33, 45, 53, 64, 86, ปอ.6, ปอ.23

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตพระนคร : ประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวสาร

ถนนข้าวสาร เดิมเป็นย่านเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นแหล่งค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ต่อมากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประเพณีวันสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เนื่องจากถนนข้าวสารเป็นแหล่งที่พักอาศัยชั่วคราวราคาถูกเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เมื่อมีประเพณี การเล่นน้ำสงกรานต์ของคนไทยเกิดขึ้นในบริเวณนั้นจึงเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวที่มาพัก ในช่วงแรก ๆ เป็นแค่เพียงเล่นสาดน้ำกันธรรมดาเท่านั้นต่อมามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีเวทีการแสดงดนตรี มีแผงค้าขายอุปกรณ์เล่นน้ำ และแผงอาหารต่าง ๆ ตลอดถนนข้าวสารเรื่อยไปจนถึงถนนพระอาทิตย์ มีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนเป็นประจำทุกปี ทำให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 
ที่อยู่ : ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200, สำนักงานเขตพระนคร 78 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2628 9068 โทรสาร 0 2281 5579 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: pndo@bma.go.th

รถโดยสารประจำทาง : สาย 6, 15, 19, 45, 86, ปอ.23

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร