ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตพระโขนง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตพระโขนง: ประเพณีทานสลาก วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
ประเพณีทานสลาก หรือตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีงานบุญประจำปีของชาวไทยภาคเหนือมีความเก่าแก่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลดังปรากฏในธรรมบทขุทกนิกายโดยย่อว่า นางยักขินี ผู้ศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตนมีเหลือกินเหลือใช้มาทำบุญแก่พระสงฆ์ โดยการให้พระสงฆ์ทำการจับสลาก การจับสลากถวายของแบบนางยักขินีนั้นนับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากในพระพุทธศาสนา ประเพณีตานก๋วยสลากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจัดราวเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้มีจิตศรัทธาจะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ลงในตะกร้าหรือชะลอม เรียกว่า ก๋วย ในปัจจุบันจัดเป็นถังพลาสติกบรรจุเครื่องไทยทาน ผู้ถวายเขียนชื่อตนเองพร้อมชื่อของผู้ที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลไปให้บนก๋วยนั้นมีการตกแต่งต้นกัลปพฤกษ์เป็นชั้น ๆ นำเครื่องไทยทานมาผูกติด ส่วนบนสุดนำร่มมาเสียบไว้และใช้ธนบัตรผูกติดตามขอบร่มตามศรัทธาของเจ้าของกัณฑ์สลาก เมื่อพระจับได้ชื่อใดผู้นั้นก็เป็นผู้ถวายไทยทานของตน ประเพณีตานก๋วยสลากของชุมชนชาวล้านนาในเขตพระโขนงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ชาวล้านนาในเขตพระโขนงต่างมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
ที่อยู่ : โฮงเฮียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพ, วัดวชิรธรรมสาธติ สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/lannaschool.bangkok โทร. 08 7032 3119

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 25, 45, 48, ปอ.48, ปอ.508, ปอ.511

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร