ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตคลองสามวา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตคลองสามวา : ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ วัดแป้นทองโสภาราม
วัดแป้นทองโสภารามเป็นวัดมอญหรือวัดรามัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเขตคลองสามวา สร้างโดยนายทอง และนางแป้น สองสามีภรรยาคหบดีในเขตคลองสามวาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ชุมชนอยู่ใกล้ๆกับวัด ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญที่ย้ายมาจากอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อน

กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ของวัดแป้นทองโสภาราม จัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ซึ่งในช่วงสามวันนี้จะมีการทำบุญและบังสุกุลให้กับบรรพบุรุษ ในวันที่ 14-15 เมษายน มีการสรงน้ำพระ และเทศน์เป็นภาษามอญ ในช่วงเย็นมีการละเล่นสะบ้ามอญ ซึ่งการละเล่นนี้หาชมได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละปีจะมีประชาชนทั้งในชุมชนและจากที่ต่างๆ เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่อยู่ : วัดแป้นทองโสภาราม ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

รถโดยสารประจำทาง : สาย 1009

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร