ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตประเวศ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตประเวศ : ประเพณีลอยกระทง วัดกระทุ่มเสือปลา
วัดกระทุ่มเสือปลาเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเขตประเวศ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2315 วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประดับเพชร จำลองแบบมาจากพระพุทธชินราชสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ชุมชนริมคลองยังคงรักษาวิถีชีวิตริมคลองไว้ ในบางครั้งผู้มาเยือนจะได้เห็นการยกยอ แม่ค้าพายเรือริมคลองขายก๋วยเตี๋ยว วัดกระทุ่มเสือปลาเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวประเวศ และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีทางพุทธศาสนาต่าง ๆ มาอย่างยาวนานงานประเพณีวันลอยกระทงของวัดกระทุ่มเสือปลาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์ตามความเชื่อว่าเป็นการแสดงความสักการะต่อพระแม่คงคา และขอขมาในสิ่งไม่ดีที่ได้กระทำมาในรอบปี ผู้เข้าร่วมงานสามารถหาซื้อกระทงได้ในบริเวณงาน การลอยกระทงลอยจะลอยลงในคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งอยู่ด้านหลังของวัด ในงานมีร้านอาหารหลากหลาย และมีการแสดงการละเล่น พื้นบ้านไทยให้ผู้คนที่มาลอยกระทงได้ชมตลอดงาน

ที่อยู่ : วัดกระทุ่มเสือปลา 5 หมู่ 3 ซอยอ่อนนุช 67 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2328 7776, 0 2328 7666


รถโดยสารประจำทาง : สาย 23

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร