ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตปทุมวัน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตปทุมวัน : ประเพณีรำแก้บน ศาลท่านท้าวมหาพรหม
เทวสถานท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499ทุก ๆ ปีโรงแรมเอราวัณถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นวันจัดพิธีบวงสรวงเทวสถานฯมาโดยตลอด ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างเข้ามาเคารพสักการะกราบขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข บ้างก็บนบานขอให้สิ่งที่หวังสมปรารถนา โดยหากได้ดังหวังก็กลับมากราบไหว้ถวายเครื่องบูชาตามที่บนไว้ เครื่องบูชาที่ผู้คนนิยมถวายแก้บน คือ ละครรำ ประกอบด้วยนางรำ แต่งตัวสวยงามพร้อมวงดนตรีไทย ผู้ถวายจะเป็นผู้เลือกจำนวนนางรำตามที่บนไว้ภายในบริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหมมคณะละครชาตรีและวงดนตรีไทยหลายคณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการ เทวสถานฯเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมสักการะทุกวัน

ที่อยู่ : สำนักงานมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหม 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2252 8750 โทรสาร 0 2252 8754

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 4, 15, ปอ.พ.12

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร