ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบึงกุ่ม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบึงกุ่ม: โครงการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนและโครงการวิปัสสนา เคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์

โครงการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของวัดสุวรรณประสิทธิ์ ในแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธานำลูกหลานจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมโครงการปีละ 300-500 คน รวมทั้งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และผ้าไตรจีวร เป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายนของทุกปี หลักสูตรอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามเณรได้รู้จักการทำวัตรเช้า-เย็น เรียนธรรมะโดยเน้นพุทธประวัติสอดแทรกหลักธรรมคำสอน ในส่วนของโครงการอบรมวิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยเป็นโครงการสำหรับปฏิบัติและศึกษาพระธรรมทีเปิดโอกาสให้บุคคลทั่ว ไป และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นจากช่วงเข้าพรรษา ได้มีโอกาสฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเปิดอบรมเป็นประจำทุกปีเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนธันวาคมรวมทั้งสิ้นมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 8,000 คน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่อยู่ : วัดสุวรรณประสิทธิ์ ซอยนวมินทร์ 42 แยก 25-1 แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0 2734 6265-6

รถโดยสารประจำทาง : สาย 156, 178, ปอ. 95

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร