ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางพลัด

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางพลัด : ประเพณีสงกรานต์อัญเชิญพระพุทธรูปแซกคำ
พระแซกคำ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองนพคุณ หรือทองคำโบราณ ศิลปะสมัยเชียงแสนยุคปลาย หน้าตักกว้าง 18 นิ้ว ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ สร้างขึ้นประมาณระหว่าง พ.ศ. 1700-1800 ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์เมื่อ พ.ศ. 2369 และพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดคฤหบดีตั้งแต่เริ่มตั้งวัดมาจนปัจจุบันนับเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนเขตบางพลัดเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  งานประเพณีสงกรานต์เขตบางพลัด จัดขึ้นราววันที่ 8-12 เมษายนของทุกปี โดยมีขบวนเรืออัญเชิญพระแซกคำองค์จำลองจากวัดคฤหบดี บริเวณสะพานพระราม 8 ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยามายังวัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด บางปีจะจัดพิธีแห่ทางรถ มีขบวนแห่ที่สวยงามกิจกรรมในงานจะมีพิธีสรงน้ำพระแซกคำ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา การแสดงโปงลาง บรรเลงดนตรีไทย ลิเก และมหรสพอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละปี ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่อยู่ : สำนักงานเขตบางพลัด 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0 2424 3777 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: bpdo1@yahoo.co.th, bangphlat@gmail.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 9, 19, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 506

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร