ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางบอน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางบอน: ประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดบางบอน
วัดบางบอน เป็นวัดราษฎร์ เดิมเรียก “วัดใหม่ตาเฉย” ประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2453 ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบางบอน” ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเขตบางบอน ประเพณีที่โดดเด่น ได้แก่ เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระธรรม” และ “วันพระสงฆ์” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก กิจกรรมของทางวัดจะเริ่มในเวลา 06.00 น. มีการทำบุญ ตักบาตร หลังจากนั้นร่วมฟังธรรมเทศนา และถวายเพลแด่พระภิกษุและสามเณร ในช่วงค่ำมีการฟังธรรมในโบสถ์ และเวียนเทียนรอบบริเวณอุโบสถ 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ทางวัดฯ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในช่วงเช้า และมีการสวดมนต์ การฟังพระธรรมเทศนา ต่อด้วยการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ในช่วงบ่ายมีการจับสลากกันว่า พระสงฆ์รูปใดจะได้รับของสิ่งใด จากนั้นเป็นการฉันเพลพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พิธีกรรมวันเข้าพรรษาจะสิ้นสุดในเวลาประมาณ 12.00 น.

ที่อยู่ : วัดบางบอน 33 หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10140 เปิดตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน โทร.0 2415 0249, 0 2416 6245

รถโดยสารประจำทาง : สาย 43, 120, ปอ.7

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร