ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางแค

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางแค :
เทศกาลกินเจ ศาลเจ้าใหญ่ (ซำป้อหยี่)

ศาลเจ้าใหญ่ (ซำป้อหยี่) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีอายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ในชุมชนสุขสำราญ แขวงหลักสอง ผู้ที่ตั้งศาลเจ้านี้ชื่อนายต่อง แซ่โคว้ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน ประเพณีที่สำคัญของศาลเจ้าซำป้อหยี่ ประกอบด้วยงานตรุษจีน งานขึ้นป้ายศาลเจ้า และด้วยงานตรุษจีน งานขึ้นป้ายศาลเจ้า ความเชื่อเรื่องการกินเจเป็นการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์ เพื่อเป็นการสักการบูชา ?เจ้าแม่กวนอิม? งานกินเจของศาลเจ้าจะเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ในเทศกาลกินเจของศาลเจ้า นอกจากการบูชาสักการะเทพเจ้าทั้ง 5 องค์แล้ว ยังมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงอภินิหารของเทพเจ้าให้ได้รับชม เช่น การขึ้นบันไดมีด และการเดินลุยไฟสะเดาะเคราะห์ ซึ่งได้ปฏิบัติติดต่อกันมาช้านานตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ภายในบริเวณศาลเจ้าซำป้อหยี่ยังมีโรงเจและตึกวิปัสสนาสำหรับประกอบพิธีของผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
ที่อยู่ : 61 หมู่ 1 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0 2413 1592
รถโดยสารประจำทาง : สาย 7, 81, 84, 101, ปอ.80, ปอ.91, ปอ.183

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร