ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางคอแหลม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางคอแหลม : ประเพณีสงกรานต์ ชุมชนบางคอแหลม
ชุมชนบางคอแหลมจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์ในเดือนเมษายนของทุกปี สถานที่จัดงานคือศูนย์สุขภาพชุมชน วัตถุประสงค์ของงานเพื่อสานสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชน และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์แบบไทยดั้งเดิม มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุที่เชิญมาจากในชุมชนต่าง ๆ และมีการสาดน้ำเล่นกันแบบเก่าก่อนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน อีกทั้งยังมีการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงให้ผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วยแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ที่อยู่ : ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 สำนักงานเขตบางคอแหลม 193 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2291 3800, 0 2291 0281-6, 0 2291 2547 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: bangkholaem_dist@hotmail.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 89, 205

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร