ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางขุนเทียน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางขุนเทียน : ประเพณีสงกรานต์ชุมชนชาวมอญบางกระดี่
วัดบางกระดี่ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2420 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ บริเวณรอบวัดนั้นเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญซึ่งย้ายมาจากชุมชนบ้านมอญ จังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนใหญ่ ประเพณีที่โดดเด่นของชาวมอญคือ ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจัดเป็นเวลากว่า 7 วัน ระหว่างวันที่ 13-19 เดือนเมษายนของทุกปี ก่อนถึงวันสงกรานต์ 1 วัน เด็กๆและหนุ่มสาวจะ นำขนมกะละแมไปส่งให้ญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพ หัวหน้าครอบครัวคือพ่อบ้านจะเตรียมปลูกศาลเพียงตา แต่ละครอบครัวจะจัด ข้าวแช่พร้อมกับข้าวใส่สำรับ นำไปวางถวายพระอินทร์ พระพรหม เทวดา พระภิกษุสามเณร และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในประเพณีสงกรานต์นี้อุบาสก อุบาสิกาจะมีการรักษาอุโบสถศีล (ศีล 8) ฟังธรรมรักษาศีลอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 วันลูกหลานจะนำสำรับกับข้าวคาวหวานไปส่งให้รับประทานที่วัดพร้อมกับเครื่องนอน และน้ำจากบ้านมาให้อาบด้วยช่วงวันที่ 16-18 เมษายน มีการทำบุญตักบาตร เวลา ตอนบ่ายมีการรดน้ำผู้ใหญ่ตามบ้านเพื่อขอพร จากนั้นทำการปักธงประดับ และจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้อัฐิของบุพการีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในบริเวณวัด วันที่ 18 เป็นวันสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์ จะมีการสรงน้ำพระในเวลา 16.30 น. และมีพิธีเข้าทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ เพื่อจะพยากรณ์ความเป็นอยู่ของลูกหลาน เมื่อเจ้าพ่อก็ออกจากร่างทรง ถือเป็นเสร็จพิธี

ที่อยู่ : วัดบางกระดี่ 41 หมู่ 8 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 140

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร