ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางกอกใหญ่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางกอกใหญ่ : งานแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ
วัดท่าพระ มีชื่อที่เป็นทางการว่า “วัดเกาะท่าพระ” ตามประวัติกล่าวว่า เดิมวัดนี้เรียกว่าวัดเกาะ เพราะเดิมเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ เป็นที่จอดพักเรือของคนต่างถิ่นที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร คหบดีในชุมชนเป็นผู้นำสร้างวัดแห่งนี้และได้หล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อเกษรขึ้น

หลวงพ่อเกษร เป็นพระพุทธปฏิมากรที่คนในท้องถิ่นให้การสักการะมาหลายชั่วอายุคน เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธ์ ผู้เลื่อมใสศรัทธาจึงได้ร่วมกันจัดประเพณีแห่ผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกสรอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี วันจัดงานตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 หรือตามปฏิทินสากลแล้วจะอยู่ในราวกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน มีริ้วขบวนต่าง ๆ และการแสดงอันหลากหลาย อาทิ ลิเก งิ้ว ละครชาตรี กระตั้วแทงเสือ ตะกร้อลอดบ่วง ฯลฯ ลูกศิษย์ผู้เลื่อมใสหลวงพ่อเกสรมีโอกาสได้มาทำการสักการะและพบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่สนุกสนานรื่นเริง

ที่อยู่ : วัดท่าพระ 20/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10630 โทร 0 2467 3522

รถโดยสารประจำทาง : สาย 56, 57, 68, 80, 157, 175, 189, 509, 510

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร