ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตธนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตธนบุรี : ประเพณีงานทิ้งกระจาด วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ย่านกะดีจีน
"กะดีจีน" หรือ "กุฎีจีน" เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำริเวณฝั่งธนบุรี ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยชาวจีน อินเดีย และยุโรป ที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่สมัยเริ่มสร้าง กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ประเพณีที่สำคัญของขุมชนย่านกะดีจีน คือ ประเพณีงานทิ้งกระจาดของ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาณ์) ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน จัดขึ้นเพื่อการทำบุญ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่อยู่รวมในสังคมเดียวกัน งานประเพณีทิ้งกระจาดของวัดวัดกัลยาณ์ จะจัดขึ้นหลังวันสารทจีน ตรงกับวันที่ 29 เดือน 7 (ตามปฏิทินจีน ชิกวั่ย ยี่เก้า) ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ตามปฏิทินไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. เป็นเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำข้าวปลาอาหารแห้ง โดยเฉพาะข้าวสารมาสักการะองค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) และบริจาคสิ่งของเหล่านั้นไว้ที่วัด มีแนวคิดคล้ายพิธีกงเต๊ก เป็นการเจริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตาย และของใช้อื่น ๆ เพื่อให้ทางวัดนำไปแจกจ่าย ให้แก่ผู้ยากไร้ มีการนำไม้แท่งเขียนเบอร์เป็นรางวัล โปรยออกไปให้ผู้คนมาแย่งกันแล้วนำมาขึ้นสิ่งของ ตามหมายเลข 
ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นงานที่จัดโดยชุมชนวัดกัลยาณ์กับชุมชนอื่นๆ ย่านกะดีจีน เป็นการร่วมกันทำบุญให้ทานโดยแสดงความกตัญญูต่อบรรพชน

ที่อยู่ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาณ์) ชุมชนวัดกัลยาณ์ ซอยอรุณอมรินทร์ 6 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2466 4643
รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 4, 7, 7ก, 21, 37, 82

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร