ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตคลองเตย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตคลองเตย : งานประเพณีไหว้พระประจำปีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดสะพาน
วัดสะพานซึ่งตั้งอยู่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วัดก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2400 “ประเพณีไหว้พระประจำปี” วัดสะพาน จัดขึ้นเนื่องจากวัดมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก อาทิ พระศากยมุนีศรีสุโขทัยมงคลบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยกรุงสุโขทัย ถือเป็นพระประธานเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากรวมทั้งพระพุทธสิหิงค์ พระศรีอาริยเมตตรัย พระพุทธมหาสิทธิโชค พระพุทธโสธรจำลอง พระพุทธบาทจำลอง พระพุทธทสสหัสโกฏิ พระพุทธนิรันตราย พระพุทธรูปปางต่างๆ ทางวัดจึงต้องการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะอย่างทั่วถึง งานนี้จัดปีละครั้งช่วงต้นเดือนมีนาคมประมาณ 3 วัน และทุกๆ วันจะเป็นการเทศน์มหาชาติกัณฑ์ต่างๆ ตลอดทั้งวันจนครบ 13 กัณฑ์ สำหรับกิจกรรมกลางคืน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้ารูปแบบต่างๆ และมีการแสดงดนตรีสำหรับผู้เข้าร่วมงานประเพณีได้ชม

     “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” ถือเป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของวัดสะพาน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนหลายฝ่ายร่วมมือกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี การแห่เทียนเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. ออกเดินทางจากถนนพระราม 4 มุ่งหน้าเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 50 และเดินแห่มาตามถนนทางรถไฟสายปากน้ำสายเก่ามาถึงวัดสะพาน หลังจากนั้นเป็นการถวายเทียนพรรษา โดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีรับเทียน สำหรับช่วงรับเทียนเป็นช่วงที่เจ้าภาพทั้งหมดจะจุดเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยตนเอง แต่ละปีมีเจ้าภาพถวายเทียนมากกว่า 1,000 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน ช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปเป็นการแสดงดนตรีและมหรสพต่าง ๆ

ที่อยู่ : วัดสะพาน 1728 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2332 3253, 08 9887 0069 โทรสาร 0 2332 3253

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 13, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 149, 507, 544

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร