กีฬาและนันทนาการเขตดุสิต

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตดุสิต : โรงเรียนสำนักดาบ และค่ายมวยไทย ลูกพิชัยนานาชาติ
โรงเรียนสำนักดาบ และค่ายมวยไทย ลูกพิชัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยนายวัฒนา โมสิกมาศ ผู้ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในพระยาพิชัยดาบหัก มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดวิชารำดาบและวิชามวยไทยที่ได้สืบทอดมาจากสำนักดาบพระยาพิชัยดาบหักในอดีตและเผยแพร่ความและศิลปะการต่อสู้ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

อาคารที่ตั้งโรงเรียนแบ่งออกเป็นหลายส่วน ส่วนหนึ่งเปิดเป็นศาลรูปเคารพของพระยาพิชัยดาบหักให้ประชาชนเข้ามาสักการะ พื้นที่ส่วนหนึ่งเปิดเป็นที่ฝึกสอนและออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนเปิดเป็นที่ฝึกสอนและออกกำลังกายด้านบนอาคารชั้น 4 มีเวทีมวยเพื่อการฝึกนักมวยเพื่อเตรียมไว้ลงสนามเพื่อการแข่งขันอีกด้วย

ที่อยู่ : โรงเรียนสำนักดาบ และค่ายมวยไทย ลูกพิชัยนานาชาติ 242/3 ถนนอำนวยสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 08 9885 7188 (เปิดตั้งแต่เวลา 8.30-19.00 น. ทุกวัน)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 70

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร