กีฬาและนันทนาการเขตดอนเมือง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตดอนเมือง : ดนตรีไทย เรือนรัตนโกสินทร์
เรือนรัตนโกสินทร์ เรือนไทยไม้สักโบราณ ซึ่งนายบุญเลิศ คันทะทรัพย์เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งสืบสานงานวัฒนธรรมดนตรีไทยแก่เยาวชนและผู้ที่มีใจรักดนตรีไทย เครื่องดนตรีที่สอนได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องกำกับจังหวะเช่นกลองชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

นอกจากการเรียนดนตรีไทยแล้วยังมีกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียน ได้แก่ การฝึกมารยาทไทย การทำขนมไทย อาหารคาว และการแกะสลักผลไม้เยาวชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียน หรือฝึกซ้อมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ที่อยู่ : 90/9 หมู่ 5 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2928 4899, 08 9483 1985

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, 95, 504, 510

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร