กีฬาและนันทนาการเขตจอมทอง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตจอมทอง : กีฬามวย ค่ายมวยวีรกุลสุนทร 
ค่ายมวยวีรกุลสุนทร ก่อตั้งโดยนายสุเทพ เอี่ยมเงิน ซึ่งได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญ เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มฝึกสอนผู้ แล้วจึงตั้งค่ายมวยขึ้น โดยเชิญชวนเด็กในชุมชนวัดสิงห์ รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ เข้ามาร่วมฝึกช่วงเช้าและช่วงเย็นทุกวันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค่ายมวยต่อมามีชื่อว่าค่ายวีรกุลสุนทรซึ่งตั้งขึ้นตามนามสกุลของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ผู้ให้การสนับสนุน เยาวชนผู้มาฝึก ต้องฝึกซ้อมการวิ่งระยะทางราว 10 กิโลเมตร จากนั้นเตะเป้าประมาณครึ่งชั่วโมง ต่อด้วยการชกลม 15 นาที การกระโดดลมและกระโดดเชือกอีกอย่างละ 15 นาที แต่ละปีค่ายมวยฯจัดการชกมวยเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมแข่งขัน และยังพาสมาชิกออกไปแข่งขันชกมวยที่เวทีอื่นอีกหลายเวที

ที่อยู่ : ค่ายมวยวีรกุลสุนทร 32/5 ถนนพระราม 2 ซอย 44 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.028935750

รถโดยสารประจำทาง : สาย 105, 140, 141, 142 ถนนเอกชัย สาย 111, 120, 167, 544

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร