กีฬาและนันทนาการเขตจตุจักร

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตจตุจักร : ค่ายมวยมีนะโยธิน
ค่ายมวยมีนะโยธินก่อตั้งโดยนายชัยสิทธิ์ คงเกียรติก้อง ฉายา “เฮง ศักดิ์ชัยสิทธิ์” อายุ 59 ปี เมื่อ พ.ศ. 2518 ในนามค่ายมวย “ศักดิ์ชัยสิทธิ์” ต่อมา พ.ศ. 2537 นายบุญเอก มีนะโยธิน มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการทำค่ายมวย นายชัยสิทธิ์ได้โอนนักมวยทั้งหมดมาสังกัดค่ายภายใต้ชื่อใหม่ว่า “ค่ายมวยมีนะโยธิน” ตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ พ.ศ. 2541 มีการย้ายค่ายมวยมีนะโยธินมาอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างค่ายมวยมีนะโยธินกับชมรมมวย มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาอนุรักษ์มวยไทยและเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว ต่อต้านยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมมวยของนักมวยค่ายมีนะโยธิน นักมวยที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม

เวลาฝึกซ้อมของค่ายมีนะโยธินจะซ้อมรอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้าเริ่มออกวิ่งเพื่ออุ่นร่างกายตั้งแต่เวลา 05.00-07.00 น. ซ้อมมวยระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. รอบเย็นเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เวลา 14.30-15.00 น. และซ้อมมวยระหว่างเวลา 15.00-19.00 น.

ที่อยู่ : ค่ายมวยมีนะโยธิน 50 ซอยพหลโยธิน 45 (แยก 15) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2561 5262

รถโดยสารประจำทาง : สาย 26, 34, 39, 59, 107, 114, 129, ปอ.3, ปอ.12, ปอ.13, ปอ.22, ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร