กีฬาและนันทนาการเขตหลักสี่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตหลักสี่ : กีฬามวย ค่ายมวย ส.วงษ์ทอง 
ค่ายมวย ส.วงษ์ทองก่อตั้งโดย จ.ส.อ. สุธัย วงษ์ทอง เมื่อ พ.ศ. 2546 ด้วย จ.ส.อ. สุธัย พี่ชายมีความสามารถด้านการชกมวยและมีใจรักด้านการชกมวย จึงสร้างค่ายมวยเพื่อสร้างนักมวยให้มีชื่อเสียงและให้ลูกหลานภายในค่ายทหาร ร้อย.บก.ปตอ.พัน.6 ได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วงแรกมีสมาชิกเพียง 10 คน ลักษณะมวยของค่าย ส.วงษ์ทองเป็นการชกมวยไทยอาชีพ มีนักมวยหลายคนที่ประสบความสำเร็จจากค่าย ส.วงษ์ทอง จุดเด่นของนักมวยอยู่ที่เคล็ดลับในการออกกำลังกายให้นักมวยมีร่างกายที่แข็งแรงและอดทน ค่ายมวย ส.วงษ์ทองได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักมวยของกลุ่ม 6 ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์ปืนลพบุรี พลปืน ศูนย์การบินทหารบก เป็นต้น เพื่อเข้าแข่งขันกีฬากองทัพบก

ที่อยู่ : ค่ายมวย ส.วงษ์ทอง ค่ายทหาร ร้อย.บก.ปตอ.พัน.6 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 08 9824 4019 หากสนใจกิจกรรมการฝึกซ้อมมวยของค่าย ส.วงษ์ทอง สามารถเข้าชมได้ระหว่างเวลา 15.30-19.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

การเดินทาง : รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ หากเดินทางมาจากปากเกร็ด ค่ายมวยจะอยู่ด้านซ้ายมือ อยู่ภายในค่ายทหาร ร้อย.บก.ปตอ.พัน.6 เมื่อเข้าไปในค่ายทหารให้เลี้ยวซ้าย ตรงไป จะพบค่ายมวยอยู่ด้านซ้ายมือ

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร