กีฬาและนันทนาการเขตหนองแขม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตหนองแขม : กีฬากระบี่กระบอง ค่ายพระยาตาก 
สำนักดาบค่ายพระยาตาก ก่อตั้งโดยนายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับความอนุเคราะห์จาหลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวลธรรมวิมล แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดให้เป็นที่เรียนสำนักดาบค่ายพระยาตากมีการสอนศิลปะการป้องกันตัว มวยไทย กระบี่กระบอง เพื่อฝึกการป้องกันตัวมีทั้งการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้เป็นอาวุธ เช่น ปากกา ขวดน้ำ ผ้าเช็ดหน้า การฝึกเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์ ไม่เน้นการใช้กำลังเพื่อแก้ไขปัญหา มีการสอนด้านศีลธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป ผู้เรียนต้องฝึกใช้อาวุธต่างๆ เช่น กระบี่ กระบอง มีด กริช


ที่อยู่ : สำนักดาบค่ายพระยาตาก วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160หรือติดต่อนายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา ตู้ ปณ. 3 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 08 6971 0569


รถโดยสารประจำทาง : สาย 80

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร