กีฬาและนันทนาการเขตสาทร

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตสาทร : กีฬาไท้เก๊ก สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 เริ่มจากมีเอกชนและห้างร้านต่าง ๆ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายและบริหารงานสุสานสำหรับชาวแต้จิ๋ว สุสานตั้งอยู่ ณ บ้านทวาย (ทุ่งวัดดอนในปัจจุบัน) เรียกกันว่า สุสานวัดดอน เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2539 สำนักงานเขตสาทรได้มีโครงการปรับปรุงบริเวณป่าช้าวัดดอนให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในเขตสาทร ทั้งภายในพื้นที่สมาคมแต้จิ๋วฯที่มีลานกว้างสามารถให้บุคคลทั่วไปได้มาออกกำลังกาย บริเวณลานกว้างหน้าสมาคมและบริเวณที่เป็นสุสานถูกปรับปรุงให้เป็นทางสำหรับวิ่ง มีการตั้งเป็นกลุ่มหรือชมรมการออกกำลังกายต่าง ๆขึ้น อาทิ ชมรมรำมวยจีน ไท้เก๊ก ชมรมวิ่ง ชมรมหมากฮอสชมรมรำมวยจีน ไท้เก๊ก ฝึกสอนโดยนายชลัท ชลบุชปกุล สอนมวยจีนไท้เก๊กมากว่า 35 ปี โดยสมาคมแต้จิ๋วฯ ได้เชิญให้มาสอน เพื่อให้สมาชิกของสมาคมได้ร่วมออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยได้รับการถ่ายทอดวิชามวยจีนประจำตระกูลหย่าง คุณสมบัติของมวยจีนไท้เก๊กคือ ช่วยทำให้เลือดลมเดินดี รักษาโรคภัยไข้เจ็บ แก้ปวดหัว โรคความดัน ซึ่งการออกกำลังกายด้วยกระบวนท่ารำจะนิ่มนวล ไม่ต้องใช้แรงมาก เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งมีอุปกรณ์เสริมในการฝึกมวยจีนเป็นกระบี่และดาบ เพิ่มสีสันให้กับการออกกำลังกายอีกด้วย ชมรมมีสมาชิกประมาณ 30 คน มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.


ที่อยู่ : สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย 1/1 ซอยวัดปรก 1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2211 3204, 0 2211 3803 (เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์)


รถโดยสารประจำทาง : สาย 35, ปอ.22

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร