กีฬาและนันทนาการเขตสัมพันธวงศ์

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตสัมพันธวงศ์ : กีฬามวยจีนบำบัด หว้ายตันกง
หว้ายตันกง เป็นศาสตร์การบริหารร่างกายอย่างหนงึ่ ของชาวจีนโบราณ อาจารย์จางจื้อทง ชาวไต้หวัน เป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดตำรากระบวนท่าบริหารหว้ายตันกงไว้ นำไปฝึกฝนและเรียบเรียงจนเหลือเพียง 12 ท่า ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกวิชาหว้ายตันกงในประเทศไทยใน พ.ศ. 2552 นายไพโรจน์ เชื้อชม ซึ่งได้รับสืบทอดมวยจีนบำบัดหว้ายตันกงไว้ ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจโดยเริ่มที่ลานกีฬาเขตสัมพันธวงศ์ เหตุที่ชื่นชอบการออกกำลังกายประเภทนี้ เนื่องจากเคยป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ต่อมาได้บริหารร่างกายแบบหว้ายตันกง ก็มีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติ จึงตั้งใจจะช่วยเหลือผู้คนที่เป็นอัมพฤกษ์ด้วยการสอนหว้ายตันกงตามสถานที่ต่าง ๆ ประโยชน์ของมวยจีนบำบัดหว้ายตันกง จะช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดในร่างกายข้อต่อทุกข้อเคลื่อนไหวผ่อนคลาย และช่วยสร้างเซลล์ในร่างกายให้ดีขึ้น จึงทำให้สุขภาพแข็งแรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เวลาฝึกซ้อมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-07.30 น.


ที่อยู่ : นายไพโรจน์ เชื้อชม 40 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2438 4779, สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 37 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร.0 2234 3460 โทรสาร 0 2237 3345


รถโดยสารประจำทาง : สาย 1, 75

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร