กีฬาและนันทนาการเขตสะพานสูง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตสะพานสูง : กีฬาแบดมินตัน ศูนย์เยาวชนสะพานสูง 
ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนตลอดจนผู้สนใจรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้เรียนรู้การเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามกติกา ศูนย์เยาวชนสะพานสูงดำเนินกิจกรรมโครงการแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป เปิดสอนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เ รียนรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้อง โครงการแบดมินตันได้บรรจุเป็นโครงการของศูนย์เยาวชนสะพานสูงมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ทำการสอนตั้งแต่การจับไม้การวิ่งคอร์ต (ฟุตเวิร์ก) การฝึกเล่นลูกพื้นฐาน 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ ลูกหน้าเนต (เสิร์ฟ หยอด งัด แย็บ) ลูกกลางคอร์ต (รับลูกตบ สวนดาด)และลูกท้ายคอร์ต (เซฟ ตบ ตัด หยอด) ตลอดจนกติกาและมารยาทในกีฬาแบดมินตัน ปัจจุบันดำเนินการสอนมาเป็นรุ่นที่ 4 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 10.00-20.00 น.วันเสาร์- อาทิตย์เวลา 10.00-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


ที่อยู่ : ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2372 0577


รถโดยสารประจำทาง : สาย 168, ปอ.168, ปอ.514, ปอ.519

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร