กีฬาและนันทนาการเขตสวนหลวง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตสวนหลวง : กีฬามวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์
มวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์ สืบทอดมาจากสายพ่อท่านมา ซึ่งเป็นครูมวยใหญ่จากพระนคร ได้ออกบวชธุดงค์เรื่อยไปจนได้ไปอยู่ที่วัดทุ่งจับช้างตำบลพุมเรียง อำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้มวยไทยไว้ให้แก่ศิษย์ที่ เมืองไชยานี้ ต่อมาศิษย์จึงสืบทอดกันต่อๆ ไป และเรียกมวยไทยที่ท่านพ่อมาสอนนี้ว่ามวยไชยาค่ายศรีวนาไชยารัตน์ เริ่มแรกใช้ชื่อว่าชมรมสืบสานยุทธศิลป์บ้านภูวศักดิ์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยครูภูวศักดิ์ สุขศิริอารีต่อมาเปลี่ยนเป็น “สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์”มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านมวยไชยาแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ายศรีวนาไชยารัตน์ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องมวยไชยาแบบโบราณให้แก่เยาวชน ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ถือเป็นค่ายมวยหนึ่งที่สอนมวยไชยาตามแบบโบราณได้อย่างสมบูรณ์


ที่อยู่ : 88 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2717 8974


รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 92, 133, 206, 517

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร