กีฬาและนันทนาการเขตวังทองหลาง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตวังทองหลาง: กีฬามวย ลานมวยครูเสือ
ลานมวยครูเสือ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีพร้อม ๆ กับลานมวยครูเสือที่เขตคลองเตย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความสามารถในการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะเยาวชนหญิง นอกจากนี้เยาวชนที่ร่วมโครงการสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมความสามัคคีภายในหมู่คณะ นอกจากนี้เยาวชนที่มีความสามารถยังได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศอีกด้วยกิจกรรมการสอนมวยไทย เรียนทุกวันเสาร์ เวลา10.00-12.00 น. กิจกรรมการเรียนการสอนมวยไทย เวลา 13.00-15.00 น. เรียนดนตรีประกอบการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย

 
ที่อยู่ : ลานมวยครูเสือ ตั้งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0 2216 2211-2


รถโดยสารประจำทาง : สาย 26ก, 36ก, 126, 154

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร