กีฬาและนันทนาการเขตลาดพร้าว

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตลาดพร้าว: กีฬามวยศึกอัศวินดำก่อเกียรติ
กีฬามวย “ศึกอัศวินดำก่อเกียรติ” ริเริ่มโดย พล.ต.ต. ดร.เสวก ปิ่นสินชัย ซึ่งเดิมเป็นนักมวยฉายาว่า “แสงเพชรนฤภัย” เริ่มต้นจากโครงการ “ตำรวจชุมชน-มวลชนสัมพันธ์” โดยรับนักเรียนเข้ามาศึกษามวยไทย เมื่อ พ.ศ. 2525 ได้ก่อตั้งเวทีมวยโดยใช้ชื่อศึกในการแข่งขันชกมวยไทยว่า “ศึกมวยสยาม” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ต่อมาใน พ.ศ. 2550 จึงทำการก่อสร้างสนามมวยขึ้นเอง ณ บริเวณเลียบทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ใช้ชื่อสนามมวยว่า “เวทีมวยอัศวินดำ” ดำเนินงานโดยบริษัทศรีอยุธยาแลนด์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อศึกเป็น“ศึกอัศวินดำก่อเกียรติ” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 12.00-13.30 น. ได้ย้ายมาทำการแข่งขัน ณ สนามมวยเวทีราชดำเนิน และได้เปลี่ยนชื่อศึกเป็น “ศึกอัศวินดำ”ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ต่อมาได้ทำการก่อสร้างสนามมวยขึ้นเอง ณ บริเวณเลียบทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ใช้ชื่อสนามมวยว่า “เวทีมวยอัศวินดำ”


ที่อยู่ : เวทีมวยอัศวินดำ 51/161 หมู่ 1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0 2509 4819 โทรสาร 0 2944 5066 ติดต่อวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์


รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 27, 44, 96, 145, 19

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร