กีฬาและนันทนาการเขตลาดกระบัง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตลาดกระบัง : กีฬาสะบ้าทอย ชุมชนเลียบคลองมอญ
ชุมชนเลียบคลองมอญมีประวัติเก่าแก่ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนนี้มีกีฬาพื้นบ้านที่โดดเด่นคือ สะบ้าทอย ซึ่งเป็นกีฬาคู่กับวิถีชีวิตชาวมอญที่มีมาดั้งเดิม สนามสำหรับเล่นสะบ้าทอยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดประมาณ 6 x 30 เมตร พื้นเป็นดินผสมทรายอัดแน่น มีกติกาที่สำคัญคือการทอยลูกสะบ้าให้ถูกลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามให้ล้มมากที่สุด ผู้ใดมีความแม่นยำก็จะเป็นฝ่ายชนะ นิยมเล่นแต่เฉพาะผู้ชาย สะบ้าทอยของชาวมอญเขตลาดกระบังเรียกว่าสะบ้าหัวช้าง ในสมัยก่อน การแข่งสะบ้าทอยถึงขั้นเป็นการพนันด้วย แต่สมัยนี้เป็นการเล่นแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนาน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างคนในชุมชน ผู้สนใจ

ชมการแข่งสะบ้าทอยสามารถเข้าชมได้ที่ชุมชนเลียบคลองมอญ ในงานเทศกาลสงกรานต์มีการเล่นสะบ้าทอย วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เริ่มแข่งกันตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ที่อยู่ : ชุมชนเลียบคลองมอญ ซอยฉลองกรุง 2 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 08 1867 2810

รถโดยสารประจำทาง : รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ลงที่สถานีลาดกระบัง แล้วต่อรถรับจ้าง

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร